Förvaring av ost

Det är viktigt att osten förvaras rätt. Det är bara om osten förvaras optimalt som den kan utveckla sin smak. Om du följer de här anvisningarna är det inte svårt att förvara osten rätt.

 

 

 

Allmänna anvisningar om förvaring av ost:

 

• En sval och mörk plats med låg luftfuktighet är lämplig för förvaring av ost. Om osten lagras för varmt mognar den för snabbt.

• Hemma bör du förvara osten i kylskåpet, gärna i grönsakslådan. Där är temperaturen som mest stabil.

• Mjuk vitmögelost som Brie måste kunna andas, och det innebär att den här osttypen inte får förvaras i en lufttät förpackning.

Förvaring av olika osttyper:

• Hårda ostar som parmesan, Fol Epi eller Etorki från delikatessavdelningens kyldisk ska packas i plastfolie (men inte för stramt).

• Mjuka ostar som Géramont, Camembert eller Brie förvaras bäst i en plastlåda, gärna med ventil. Ett bra alternativ är plastfolie med små hål. 

• Mögelostar (som Saint Agur) ska läggas i perforerad plastfolie – men inte för stramt för osten måste kunna andas.

• Färskost behöver inte kunna andas och förvaras bäst i en lufttät behållare i kylskåpet.     

 

Förvaring av ost i originalförpackningen

Förvara osten i originalförpackningen på en sval och ren plats och återförslut förpackningen noga varje gång den har öppnats. Då uppnår du bäst hållbarhet för din ost. Tänk på att bäst före-datumet gäller oöppnad förpackning. Datumet anger hur länge du kan äta osten om den förvaras på rätt sätt. Det innebär inte nödvändigtvis att du måste kasta osten när datumet har överskridits. I takt med att du får erfarenhet med ostar kan du snabbt bedöma hur länge efter bäst före-datumet du kan äta osten. Om det har bildats mögel på osten utöver det naturliga möglet är det ett tecken på att du inte längre kan äta osten. 

 

Förvaring av ost från delikatessavdelningens kyldisk

Skuren ost från delikatessavdelningens kyldisk bör du alltid förvara separat efter osttyp, så att smaken eller mögelkulturerna inte påverkar varandra. Lägg plastfolie över snittytan så att osten inte torkar ut. Den kan fortfarande andas genom skorpan. Aluminiumfolie är också bra att packa in och förvara ost i. Gör några hål i folien så att osten kan andas. Plastburkar eller aluminiumfolie passar bra till ostsorter som har mycket kraftig lukt.