Fremstilling

Ostemestrene i Beauzac

Ostemestrene i den franske landsbyen Beauzac har igjennom generasjoner perfeksjonert fremstillingen av den fint, krydrede Saint Agur blåmuggost. De vokter hemmeligheten bak den fint, krydrede smaken som kjennetegner denne myke, aromatiske blåmuggosten.

 

I produksjonen håndsaltes hvert ostestykke, og blåmuggkulturen tilsettes allerede i den friske melken. Dermed fås en god fordeling av blåmuggmarmorering i osten. Melken som brukes til Saint Agur, kommer fra meieriets nærmeste omgivelser, Haute Loire, det vil si fra de Montbéliard-melkekyrne som hører til i området.

I modningsprosessens første uker stikker ostemestrene gjentatte ganger nåler inn i ostemassen, slik at blåmuggkulturen får tilført oksygen og gjennomgår en ensartet modning. For å den franske blåmuggosten kan leve opp til sitt gode navn og rykte, er det helt nødvendig å gjøre bruk av denne såkalte „piquage“.

Saint Agur modner i ti uker i meieriets modningshaller. Her utvikles den behagelig krydrede smaken og den kremete konsistensen ved rett temperatur og rett luftfuktighet. Ostemesteren kontrollerer med jevne mellomrom modningsprosessen og overvåker blåmuggostens kvalitet..