Saint Agur´s oprindelse landskabet Auvergne

Ursprung

Saint Agurs ursprung

Saint Agur – en exklusiv blåmögelost från Frankrike. Saint Agur kommer från Auvergne, ett område som präglas av ett vulkaniskt berglandskap med en naturlig förekomst av basalt. Det är en region där motsättningar möts, där somrarna är varma och vintrarna mycket kalla och där frodigt gröna kullar möter kantiga stenformationer av basalt. Här finns en lång och stolt tradition inom boskapsskötsel och osttillverkning. Områdets befolkning är djupt förankrad i den kristna tron. Härifrån utgår en av rutterna på Caminon, pilgrimsvägen till aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela, och biskopsdömets historia sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden.

Auvergne – Saint Agur-ostens hemtrakter

I Fromagerie de Beauzac – ostmejeriet i byn med samma namn, omkring en och en halv timmes bilfärd från Lyon – framställs Saint Agur med stor omsorg av våra ostmästare. Korna hos mer än 300 bönder i Haute Loire levererar den mjölk som används vid framställningen av Saint Agur-osten.

Det fuktiga och svala klimatet i Auvergne är gynnsamt för blåmögelosttillverkningen.

I övrigt är det ingen slump att osten har den karakteristiska åttakantiga coupe-formen. Den har nämligen inspirerats av vulkaniskt basalt från blåmögelostens hemtrakter, Franska centralmassivet.