Integritetspolicy
Vi respekterar ditt privatliv och dina personuppgifter.
Savencia Nordics lägger stor vikt vid att respektera privatlivets integritet i behandlingen av dina personuppgifter, och vi betraktar säkerheten för alla affärsdata som mycket viktig och tar hänsyn till detta i våra affärsprocesser. Nedan informerar vi dig om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och om vår behandling av dina personuppgifter när du använder vår webbplats.
Personuppgifter är individuella uppgifter om personliga eller faktiska omständigheter kring en bestämd person, till exempel uppgifter som namn, adress, telefonnummer och födelsedatum.

1. Ansvarig

Savencia Fromage & Dairy Nordics ApS
Gammel Kongevej 1
DK-1610 Copenhagen V
Denmark
Telefon + 45 33 55 06 50
E-mail: info@savencia-fdnordics.com
Webbplats: www.we-love-cheese.com

2. Dataskyddsombud

E-post: dpo@savencia.com

3. Syfte och rättslig grund för databehandlingen.

Du kan använda vår webbplats utan att ange ditt namn. När du söker efter information på vår webbplats och även när du deltar i tävlingar och därmed ger oss dina personuppgifter, behandlar vi inte personuppgifter, med undantag för de data som skickas från din webbläsare när du besöker webbplatsen. Vi använder dessa data för statistisk analys av användningen av vår webbplats.

Följande uppgifter kan samlas in:

-  IP-adress
-  webbläsartyp
-  webbläsarspråk
-  operativsystem (t.ex. Windows)
-  skärmupplösning
-  Javascriptaktivering (till/från)
-  cookies (till/från)
-  tidpunkt för besök.

Det finns tillfälliga cookies på vår webbplats. Exempelvis cookies som vi använder i kontaktformulär och tävlingar. Cookies är textfiler som sparas i webbläsaren när du öppnar en webbplats från din dator, surfplatta eller telefon. Det gör det möjligt att känna igen webbläsaren när du kommer tillbaka till webbplatsen nästa gång.

De uppgifter vi samlar in om dig används inte för att analysera dina ”internetvanor”.

Vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats utifrån följande rättsliga grund:

Syfte: att optimera användarupplevelsen på webbplatsen, informera om produkter och behandla ditt deltagande i tävlingar
Rättslig grund: Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) art. 6.1 b
Och
Att säkerställa våra berättigade intressen i enlighet med 6.1 (GDPR) för att göra vår webbplats tekniskt tillgänglig för dig. Vi är intresserade av att kunna ge dig en attraktiv, tekniskt funktionsduglig och användarvänlig webbplats samt att kunna skydda vår webbplats mot cyberrisker och förhindra cyberrisker från vår webbplats.

Statistisk analys av webbplatsens användning och omfattning
När det gäller analys av webbplatsens användning använder vi Google Analytics, Facebook Connect och därmed cookies som gör det möjligt att analysera ditt surfbeteende. Det hjälper oss att förbättra kvaliteten på webbplatsen samt innehållet så att vi kan optimera vårt erbjudande.
 
Den statistiska informationen från webbplatsen kombineras inte med annan information som samlats in via webbplatsen.

Vi behandlar dina personuppgifter för att statistiskt kunna analysera användningen av vår webbplats utifrån följande rättsliga grund:

GDPR art. 6.1 f för att kunna fullfölja våra berättigade intressen, under förutsättning att inte dina intressen eller grundläggande rättigheter väger tyngre. Det ligger i vårt intresse att förbättra våra tjänster, att målrikta och förbättra vår reklam utifrån dina önskemål samt att övervaka och förbättra informationssäkerheten i våra tjänster.

Användning av Google Analytics

Vi använder Google Analytics på vår webbplats, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler, som sparas på din dator (såvida du inte stänger av funktionen) och som tillåter insamling och analys av din användning av webbplatsen. Uppgifterna om din användning av webbplatsen överförs normalt till en Google-server i USA och sparas där. Om IP-anonymisering aktiveras på webbplatsen kommer din IP-adress att förkortas av Google i EU:s medlemsstater eller i andra länder som omfattas av EU-avtalet. Endast i särskilda fall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På våra vägnar använder Google dessa uppgifter för att analysera din användning av webbplatsen, för att skapa rapporter om aktivitet på webbplatsen och för att leverera andra webbplatsrelaterade tjänster om internetanvändning till oss. IP-adressen som levereras av Google Analytics som en del av tjänsten kombineras inte med andra Google-data.
På vår webbplats använder vi Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp ()”. Därmed behandlas IP-adresser i förkortad form, vilket innebär att den direkta personliga kopplingen kan stoppas.
Du kan blockera lagring av cookies med hjälp av en inställning i din webbläsare. Men om du gör det kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut.
Dessutom kan du blockera Googles insamling av de uppgifter som samlas in av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (bland annat din IP-adress) samt Googles behandling av dessa data genom att använda länken nedan (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da) för att hämta och installera det tillgängliga pluginprogrammet för webbläsaren. Då placeras en ”opt-out”-cookie i din webbläsare.
Tänk på att du måste aktivera ”opt-out”-cookien i varje webbläsare du använder på alla dina enheter, och då måste också aktivera den på nytt om du har raderat alla cookies i en webbläsare.
Du kan få mer information om villkor för användning och dataskydd genom att gå in på Google Analytics https://www.google.com/intl/sv/policies.

Facebook Retargeting

• Facebook Connect Pixel
Utifrån ditt samtycke och för optimering och drift av webbplatsen används ”Facebook-pixeln” från Facebook, Ireland Ltd., 4 Canal Grande Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”). Vi använder Facebook-pixeln för att visa Facebook-annonser för användare som har visat intresse för vår webbplats. Med pixelns hjälp vill vi se till att våra Facebook-annonser stämmer överens med användarens intressen. Dessutom använder vi Facebook-pixeln till att förstå effektiviteten av Facebook-annonser (statistik och marknadsundersökningar) som visar om användarna efter att ha klickat har omdirigerats till en Facebook-annons på vår webbplats (”konvertering” eller ”interaktion”).
När du använder vår webbplats via Facebook sparar pixeln en cookie på din enhet. Om du loggar in via Facebook noteras besöket på webbplatsen/reklamen i din profil. De insamlade uppgifterna om dig är anonyma för oss och de ger oss ingen information om din identitet. Uppgifterna sparas och behandlas av Facebook och används för att skapa användarprofiler. Databehandling ingår i Facebooks datapolicy. Du hittar mer information om retargetingpixel och Facebook-annonser i Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/policy.
Du kan blockera användning av dina uppgifter via Facebook-pixeln genom att:
gå in på Facebook-sidan och följa anvisningarna för inställningar för användningsbaserad annonsering: https://www.facebook.com/settings. Inställningarna är plattformsoberoende och används på alla enheter, såväl stationära datorer som mobila enheter. Du kan också göra en invändning via webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.eu/.

• Facebook Custom Audience
På den här webbplatsen används även Facebooks ”Custom Audiences” remarketingfunktion. Den här funktionen används för att visa intressebaserade annonser (”Facebook-annonser”) för besökare på vår webbplats. Därför har vi placerat en Facebook-remarketingtagg på vår webbplats. Denna tagg skapar en direktkoppling till Facebooks servrar när du besöker webbplatsen. Information om att du har besökt webbplatsen lämnas till ditt personliga Facebook-användarkonto (om du har ett sådant). Du kan blockera att Facebook Customer Audience använder dina uppgifter genom att:
Gå in på Facebooks sida för inställningar: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. Inställningarna är plattformsoberoende. De gäller för alla enheter, såväl stationära datorer som mobila enheter.

Användning av webbplatsen
Förutom att söka på vår webbplats kan du även använda den aktivt, exempelvis genom att delta i tävlingar eller skicka förfrågningar. Förutom ovanstående behandling av dina personuppgifter behandlar vi andra personuppgifter om dig, exempelvis när vi svarar på en förfrågan från dig.

Användarönskemål
För att behandla din förfrågan till oss använder vi kontaktformuläret eller vår e-postadress. När vi ska svara dig så behandlar vi de personuppgifter du har lämnat i samband med förfrågan.
Vi använder dina personuppgifter utifrån följande rättsliga grund:
I enlighet med företagets berättigade intressen art. 6.1 f GDPR – det ligger i vårt intresse att besvara kundförfrågningar korrekt.

Deltagande i tävlingar
På vår webbplats och på Facebook kan du delta i tävlingar. Om du deltar behandlar vi de personuppgifter som du lämnar när du fyller i kontaktformuläret. När du deltar i tävlingen behandlar vi följande information: titel, namn, e-postadress, telefonnummer, gata, husnummer, postnummer, ort och land.
Som deltagare accepterar du att dina personuppgifter kan behandlas av SAVENCIA för att genomföra kampanjen.
Vi behandlar dina personuppgifter utifrån följande rättsliga grund:
ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse i enlighet med art. 6.1 c GDPR
för att säkerställa våra berättigade intressen i enlighet med art. 6.1 f GDPR – det ligger i vårt intresse att omgående meddela dig om en vinst.

Användning av data för att delta i tävlingar och din rätt att återkalla samtycket
Deltagaren har när som helst rätt att återkalla samtyckesförklaringen och göra invändningar mot den fortsatta användningen av personuppgifterna. Återkallandet ska göras skriftligen och skickas till Savencia F&D Nordics, Gammel Kongevej 1, DK-1610 Köpenhamn V, eller via e-post till: info@savencia-fdnordics.com. Deltagarens personuppgifter raderas omgående efter mottagandet.

Efterlevande av lagbestämmelserna
Vi behandlar även dina personuppgifter för att fullgöra eventuella andra rättsliga förpliktelser som vi har i samband med radering av dina personuppgifter. Detta omfattar framför allt kommersiella eller skattemässiga kvarhållandeperioder.
Vi behandlar dina personuppgifter utifrån följande rättsliga grund:
För att fullgöra vår rättsliga förpliktelse i enlighet med art. 6.1 c GDPR i samband med kommersiell lagstiftning eller skattelagstiftning är vi skyldiga att registrera och lagra dina uppgifter.

Genomdrivande av lag
Dessutom behandlar vi dina personuppgifter för att genomdriva våra rättsliga anspråk. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna svara på rättsliga anspråk. Slutligen behandlar vi dina personuppgifter som nödvändiga för att försvara eller vidta rättsliga åtgärder mot kriminella.
Vi behandlar dina personuppgifter i detta syfte utifrån följande rättsliga grund:
för att säkerställa våra berättigade intressen i enlighet med art. 6.1 f GDPR – för att hävda rättsliga anspråk eller försvara oss i juridiska tvister samt förhindra och lösa lagöverträdelser.

Länkar
På en del av våra webbsidor finns det länkar till tredjepartswebbplatser. Dessa webbplatser omfattas av sin egen integritetspolicy. Vi ansvarar inte för deras drift, däribland databehandling. Om du skickar uppgifter till eller via sådana tredjepartswebbplatser bör du läsa igenom integritetsförklaringarna för dessa webbplatser innan du lämnar dina personuppgifter.

Länkar till sociala nätverk
På vår webbplats finns länkar till tjänster som Facebook, Twitter och Pinterest. När du har klickat på länken omdirigeras du till respektive leverantörs sida, och först då överförs användarinformationen till respektive leverantör. För information om hur dina data används när du använder andra leverantörers webbplatser, ska du kontakta respektive leverantör eller läsa igenom deras integritetspolicy.

Mottagarkategorier
I första hand är det enbart våra anställda som har åtkomst till dina personuppgifter. Men vi delar även dina personuppgifter – i den utsträckning det är tillåtet eller nödvändigt genom lag – med andra mottagare som levererar tjänster som är relaterade till vår webbplats. Med hänsyn till dig begränsar vi överföringen av dina personuppgifter till det allra nödvändigaste. När våra tjänsteleverantörer ibland får dina personuppgifter är de strikt bundna av våra bestämmelser om personuppgiftshantering. Ibland agerar mottagarna oberoende av de data som vi skickar till dem.

Här är de mottagarkategorier som får dina personuppgifter:
Externa tjänsteleverantörer av nyhetsbrev
Logistikleverantörer som levererar produkterna till dig
IT-leverantörer i administrationen och vid hosting av vår webbplats
Tjänsteleverantörer av spårningsinformation
Vid behov ytterligare mottagarkategorier

Överföring till tredjeland
Vi lagrar, samlar in och behandlar uppgifter främst i Skandinavien.
Vi följer lokala lagar och begränsningar som rör behandling av de personuppgifter vi samlar in, bland annat den allmänna dataskyddsförordningen.
Vid överföring av data till länder utanför EU garanterar vi att en dataskyddsnivå i enlighet med art. 44 ff GDPR följs.

Lagringstid
1. Informativ användning av webbplatsen
För den rent informativa användningen av vår webbplats sparar vi bara dina personuppgifter på våra servrar under ditt besök på webbplatsen. När du lämnar vår webbplats och stänger webbläsaren raderas dina personuppgifter omgående.
Sessionscookies raderas när du stänger webbläsaren.
Cookies som har installerats av oss med ditt samtycke raderas efter upp till 26 månader.
2. Aktiv användning av webbplatsen
Vid aktiv användning av vår webbplats sparar vi dina personuppgifter inledningsvis för att kunna besvara din förfrågan eller så längre en tävling pågår.
Dessutom sparar vi dina personuppgifter så längre lagen föreskriver det. Preskriptionstiden är normalt sett mellan 12 och 36 månader, men den kan också vara upp till 30 år.
När preskriptionstiden löper ut raderar vi dina personuppgifter om vi inte omfattas av en rättslig förpliktelse att bevara dem.

Deltagande i tävlingar
Personuppgifter behandlas när tävlingen genomförs och raderas när tävlingen är avslutad, under förutsättning att vi inte omfattas av rättsliga förpliktelser.
Dina rättigheter
Du har rätt till följande:

I enlighet med art. 15 GDPR har du rätt att begära en bekräftelse på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också enligt art. 15 rätt till information om de personuppgifter samt vissa andra uppgifter (bland annat ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, förutsedd lagringsperiod, information om varifrån uppgifterna kommer, förekomst av automatiserad behandling samt i händelse av överföring till tredjeland de lämpliga skyddsåtgärder som vidtagits vid överföringen) och en kopia av dina uppgifter.

Rätt till rättelse
I enlighet med art. 16 GDPR har du rätt att kräva att vi rättar personuppgifter som har sparats om dig om de är ofullständiga eller felaktiga.

Rätt till radering
I enlighet med art. 17 GDPR har du rätt att be oss om att radera personuppgifter om dig. Rätten till radering gäller bland annat inte när behandlingen av personuppgifter är nödvändig (i) för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, (ii) för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av (t.ex. lagstadgat krav på lagring) eller (iii) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling
I enlighet med art. 18 GDPR har du rätt att kräva av oss att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet
I enlighet med art. 20 GDPR har du rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla ditt godkända samtycke för behandling av personuppgifter framåtverkande.

Rätt att göra invändningar
I enlighet med art. 21 GDPR har du rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter så att vi ska stoppa behandlingen av dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar gäller med de begränsningar som anges i art. 21. Dessutom kan våra berättigade intressen förhindra att behandlingen avslutas, så att vi trots dina invändningar har rätt att behandla dina personuppgifter.

Rätt att lämna in klagomål
I enlighet med art. 77 GDPR har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du har din hemvist, om du anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot GDPR. Rätten att lämna in klagomål gäller utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.

Ansvarig tillsynsmyndighet i Sverige är:

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se telefon: 08-657 61 00.

Vi rekommenderar dock att du alltid skickar en begäran eller ett klagomål till vår konsumentservice: info@savencia-fdnordics.com.
Din begäran om behandling om dina personuppgifter bör om möjligt skickas skriftligen till adressen ovan.
Omfattningen av din skyldighet att lämna uppgifter
Du är i grund och botten inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Men om du inte gör det så kan vi inte ingå ”ett avtal” med dig om leverans från vår webbplats och vi kan inte besvara dina förfrågningar. Personuppgifter som inte nödvändigtvis behövs för ovan nämnda behandling identifieras med ”eventuellt” eller ett annat tecken på att det är en frivillig uppgift.

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering
Vi använder inte automatiserat individuellt beslutsfattande eller profilering (en automatiserad analys av personliga aspekter om dig).

Information om din rätt att göra invändningar enligt art. 21 GDPR
Du kan när som helst i enlighet med art. 6.1 f GDPR se till att behandlingen av dina uppgifter görs i enlighet med detta (databehandling baserat på avvägning av intressen) eller i överensstämmelse med art. 6.1 e GDPR (databehandling av allmänt intresse), och du har rätt att lämna in klagomål om det finns skäl till det utifrån din särskilda situation. Detta gäller även profilering i enlighet med art. 4.4 Om du begär det behandlar vi inte dina personuppgifter, såvida vi inte kan bevisa tungt vägande, berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, grundläggande rättigheter och friheter, eller om det exempelvis är nödvändigt för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Vi använder också dina personuppgifter för att kunna målrikta vårt nyhetsbrev. Om du inte vill få reklam har du rätt att när som helst invända mot det. Detta gäller även för profilering, i den utsträckning det är förbundet med direkt e-post. Om du gör en invändning kommer vi inte länge att behandla dina uppgifter för direkt marknadsföring.
Invändningen ska skickas till info@savencia-fdnordics.com.

Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra integritetspolicyn. Eventuella ändringar offentliggörs på vår webbplats. Om inget annat anges träder sådana ändringar i kraft omgående.

Senast uppdaterad januari 2020